Giới thiệu

PHƯƠNG CHÂM CHẤT LƯỢNG

TEMCO VIETNAM CO., LTD. tiến hành gia công tấm lưới dùng cho xây dựng và sửa chữa lưới, hoạt động tích cực tuân thủ pháp luật và hệ thống quản lý chất lượng để công ty thực hiện nghĩa vụ số 1 là an toàn và hài lòng của khách hàng sử dụng sản phẩm.

Sứ mệnh của công ty là hướng đến công ty có mục tiêu “Tỷ lệ lỗi 0%”, có thể cung cấp kịp thời sản phẩm chất lượng cao nhất có thể bảo vệ an toàn của khách hàng để bảo vệ sinh mệnh của con người đi qua khu vực công trình hoặc người làm việc tại hiện trường công trình, nỗ lực cung cấp sản phẩm mang lại sự tin tưởng và hài lòng của khách hàng.

Ngoài ra, thúc đẩy hoạt động sản xuất với tiền đề là đảm bảo sức khỏe, nâng cao sự tuân thủ về ý thức an toàn của nhân viên, và nỗ lực cải tiến hướng đến phát triển công ty.

TEMCO VIETNAM CO., LTD

品質方針(TEMCO VIETNAM) 

TEMCO VIETNAM CO., LTD.は、建築用メッシュシートの縫製加工及びネットの補修を行い、製品を使用するお客様の安全と満足を第一義とした会社とするために品質マネジメントシステム及び法令を順守し積極的に活動致します。

当社の使命として、工事現場で働く方々や工事現場の側を通行する人々の生命を守るために、「不良率0%」を目標に掲げ、お客様の安全を守り得る高品質な製品をタイムリーに供給出来る会社を目指し、お客様に信頼とご満足を頂ける製品の提供に努めます。

また、従業員の安全面における力量向上と健康の確保を前提とした生産活動を推進し、会社の発展に向けて常に継続的な改善に取り組みます。

TEMCO VIETNAM CO., LTD

代表取締役社長

原田賢二